Zastosowanie i trendy rozwojowe dronów rolniczych

Wraz z rozwojem nauki i technologii drony nie są już tylko synonimem fotografii lotniczej, a drony do zastosowań przemysłowych zaczęły być szeroko stosowane w różnych dziedzinach.Wśród nich niezwykle ważną rolę w rolnictwie odgrywają drony do ochrony roślin.

Stan zastosowania dronów do ochrony roślin
Drony do ochrony roślin to nowy typ, który pojawił się w ostatnich latach. Technologia dronów do ochrony roślin odnosi się do powstającej technologii, która wykorzystuje technologię dronów do osiągnięcia technologii produkcji rolnej, takich jak zwalczanie szkodników roślin i nawożenie.

Obecnie drony ochrony roślin wykorzystywane są głównie do wczesnego ostrzegania i zapobiegania szkodnikom i chorobom, do nawadniania, opryskiwania itp. w szklarniach, sadach, uprawach ryżu i innych.Mają istotne zalety w ochronie roślin dużych obszarów użytków rolnych, dodatkowo poprawiają efektywność działania i obniżają koszty pracy., zapewniając wykonalne rozwiązanie obszarom wiejskim doświadczającym obecnie wysokich kosztów pracy i niedoboru siły roboczej.

Zalety aplikacyjne rolnictwadron opryskiwacza
Bezpieczny i wydajny

Drony do ochrony roślin latają bardzo szybko i mogą nawodnić setki akrów ziemi na godzinę.W porównaniu z tradycyjnymi operacjami ręcznymi, ich wydajność jest ponad 100 razy wyższa.Ponadto dronem do ochrony roślin można sterować zdalnie, co pozwala uniknąć niebezpieczeństwa narażenia pracowników opryskujących na pestycydy i zapewnia bezpieczeństwo pracy.

Oszczędzaj zasoby i redukuj zanieczyszczenia

Drony do ochrony roślingeneralnie stosują opryskiwanie, co pozwala zaoszczędzić 50% zużycia pestycydów i 90% zużycia wody, a także może w pewnym stopniu obniżyć koszty zasobów.Jednocześnie opryski mogą zwiększyć penetrację upraw, a efekt zwalczania będzie lepszy.

dron opryskiwacza

Wielozadaniowość
Jako zaawansowana technologia, drony do ochrony roślin posiadają kompletne systemy danych produkcyjnych, analiz i podejmowania decyzji.Nadaje się nie tylko do upraw o niskich łodygach, takich jak ryż i pszenica, ale także do upraw o wysokich łodygach, takich jak kukurydza i bawełna.Ma duże zdolności adaptacyjne i może zaspokoić różne potrzeby rolników.

Łatwy w użyciu
Drony do ochrony roślin posiadają cechy wydajnej automatyzacji.Dopóki informacje GPS na polach uprawnych zostaną zebrane w programie sterującym przed rozpoczęciem operacji i zaplanowaniem trasy, dron może zasadniczo działać automatycznie.

Trendy rozwojowe dronów do ochrony roślin
Bardziej inteligentny
Wraz z ciągłym rozwojem technologii dronów do ochrony roślin i podnoszeniem poziomu inteligencji, drony będą stawały się coraz bardziej inteligentne.Może nie tylko działać i latać autonomicznie, ale może także uzyskiwać dane za pomocą czujników w celu analizy w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji.Możliwe będzie nawet osiągnięcie autonomicznego omijania przeszkód oraz autonomicznego startu i lądowania, co jeszcze bardziej poprawi wydajność operacyjną i uwolni siłę roboczą.

Szersze zastosowanie
Wraz z powszechnym zastosowaniem technologii dronów do ochrony roślin w produkcji rolnej, w przyszłości na rynek wprowadzonych zostanie więcej dronów odpowiednich do różnych upraw.W przyszłości drony do ochrony roślin będą mogły być używane nie tylko do opryskiwania pestycydami i nawozami, ale mogą być również wyposażone w różnorodne czujniki i sprzęt do monitorowania pól uprawnych, badania gleby i innych funkcji, realizując w rzeczywistości kompleksową modernizację i inteligencję rolnictwo.

Ochrona środowiska i efektywność
W przyszłości drony do ochrony roślin będą coraz bardziej przyjazne dla środowiska, wykorzystując bardziej przyjazne dla środowiska biopestycydy i metody kontroli fizycznej.Jednocześnie identyfikacja upraw będzie coraz dokładniejsza, co ograniczy użycie pestycydów, poprawi jakość plonów i plonów oraz zapewni ochronę środowiska ekologicznego i zielonego zdrowia produktów rolnych.

Aktualizacja sprzętu
Tendencja rozwoju bezzałogowych statków powietrznych w przyszłości z pewnością doprowadzi do dalszego zwiększania ich udźwigu i wytrzymałości, co przełoży się na większą efektywność działania i niższe koszty.Jednocześnie rozmiar i materiały korpusu drona zostaną kompleksowo ulepszone w oparciu o konkretne potrzeby operacyjne i zapotrzebowanie rynku.

Wraz z rozwojem czasów i wzrostem popytu wielkość rynku dronów do ochrony roślin będzie coraz większa, a perspektywy rozwoju na przyszłość są bardzo obiecujące.


Czas publikacji: 15 września 2023 r